Trang tiếng Việt

 

Dịch Thuật

 

Nhận dịch các thể loại văn bản từ Đức ngữ sang Việt ngữ, và ngược lại.

 

Nhận dịch miệng cho các thể loại: buôn bán, hợp đồng, hội nghị, khóa học, luật sư, bác sĩ, bệnh viện, ngoại kiều, công chứng, hộ tịch, cưới xin, cảnh sát, tòa án, Sở lao động v.v.

 

Xin Quý Vị, các bạn liên lạc trực tiếp với tôi bằng điện thoại hoặc thư điện tử (E-Mail), để chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết tốt nhất nhu cầu của Quý Vị, các bạn.